2 czerwca 2023

#zielonaDąbrowa GPDG

Regulamin Turnieju:

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz 07.08.2021

Zgoda opiekuna prawnego:

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej w dzień poprzedzający
zawody do godziny 20:00.

Formularz zgłoszeniowy