4 grudnia 2022

Sezon 2018/2019

Strój podstawowy – sezon 2018/2019
Strój libero – sezon 2018/2019