4 grudnia 2022

8 Sierpień – Turniej Siatkówki Plażowej

Regulamin Turnieju:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda opiekuna prawnego

Termin zgłoszeń

06.08.2020 do godz. 20:00