30 marca 2023

12 Września – Turniej Piłki Plażowej

Regulamin Turnieju:

Formularz zgłoszeniowy:

Zgoda opiekuna prawnego:

Termin zgłoszeń

10.09.2020 do godziny 20:00